ettevõtte kasvumootoR 
​GET BIG FAST JUHTIMISSÜTEEM


GET BIG FAST (GBF) on maailma parimatele praktikatele toetuv terviklik juhtimissüsteem.

​GBF juhtimissüsteemi rakendamisel paraneb meeskonna sooritusvõime oluliselt juba 4 nädalaga.

GET BIG FAST JUHTIMISSÜSTEEM
​TOETUB KOLMELE SAMBALE

1. FOOKUS = selgus prioriteetides

Meie eesmärk on olla juhile toeks tema äri arendamisel. Esmalt selgitame välja, milline on juhi TAHE ehk visioon ning millised tulemused tõendavad tulevikus selle tahte reaaliseerumist. Tulemuskaart määratleb, milliseid konkreetseid äritulemusi (“mida”) eesmärgi saavutamiseks vajate ning millised võimekused ning kompetentsid (“kuidas”) tuleb luua, et muuta visioon reaalsuseks. Konkreetsus ja selgus organisatsiooni arengueesmärkides, määratleb organisatsiooni väärtussüsteemi, loob konkurentidest selgelt eristuva väärtuspakkumise, mis omakorda tagab organisatsioonile jätkusuutliku ja kiire arengu.

2. Meeskonna hindamine ja arendamine

Lihtsad ja nutikad töövahendid aitavad välja selgitada iga meeskonnaliikme tugevused, riskid ja motivatsiooni tema rolli vastutuses olevate tulemuste saavutamisel.
Aitame juhil luua keskkonna, kus kaasatud ning pühendunud inimesed leiavad iseseisvalt parimad võimalused enda ja organisatsiooni arenguks. Sellise lähenemisega kasvab  meeskonnaliikmete värbamise ja arendamise tulemuslikkus 90-le protsendile.
Tihe ja süsteemne edasisidestamise protsess (feedforward), loob eeldused, et inimesed arendavad pidevalt end oma rollides või uude rolli liikudes valmistuvad uusi väljakutseid vastu võtma. Probleem on alati võimalus õppimiseks.

3. Maksimeerime meeskonna tulemuslikkuse

Meie klientide tulemused tõendavad, et edukad on juhid kes: suudavad fokuseerida õigetele prioriteetidele (P), komplekteerivad meeskonna õigete inimestega (W) ning kes teadlikult ja süsteemselt arendavad meeskonnaliikmete vahelisi suhteid (R), läbi mille meeskonna liikmed üksteist toetavad suurepäraste tulemuste saavutamisel. Õigesti rakendades neid kolme jõuhooba (prioriteedid, inimesed ja suhted,) meeskonna arendamisel,  suudavad juhid mitmekordistada üksikisiku panust meeskonna tulemusse. Vallandub 1 + 1 > 5 efekt , meeskond suudab täiel võimsusel rakendada oma kompetentsid ja energia asjaosalistele väärtuse loomisel.

Aitame sind suurima hea meelega