VEEBISEMINAR JUHTIDELE

livewebinar-logo-dark.png
webinar-cover.png

SALVESTUSE VAATAMISEKS TÄIDA PALUN VORM NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU!

ÕIGETES ROLLIDES ÕIGED INIMESED
TEEVAD ÕIGEID ASJU

Ehk kuidas komplekteerida võitjameeskond?


Võidavad meeskonnad, mida komplekteeritakse ning treenitakse eesmärgist lähtuvalt. Süsteemselt ja sihipäraselt.

Juhi tähtsaimaks ülesandeks on iga kvartali alguses veenduda, et võitmiseks vajalikud rollid on paigas ning komplekteeritud õigete inimestega. Ainult nii on võimalik säilitada organisatsiooni kiire ja jätkusuutlik areng.

Eksimused maksavad kätte nii arengu kiiruses kui ka languses. Tekib oht kaotada meeskonnast parimad tegijad ehk oma ala talendid.

Rollipõhine mõtteviis on oluline alustala, liikumaks tähenduspõhisele juhtimisele.

Veebiseminari tulemusena:

  • .
  • ​Saad teadmise, kuidas luua selgus rollides nii, et iga meeskonnaliige teab, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamisel.

  • Sul on olemas raamistik võitjameeskonna komplekteerimiseks.

  • Sul on olemas 3 tööriista, mis aitavad kaasa võitjameeskonna loomisele. 

VAATAMISEKS REGISTREERU
NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU

ESINEJAST

Veebiseminari viib läbi Toomas Soosaar, kes on enam kui 25 aastat juhtinud erinevaid ettevõtteid, kus ta on saavutanud suurepärased tulemused. Toomas on alati pühendunud meeskonna sooritusvõime arenguhüppele.

Toomasel on olnud oluline roll juhi ja treenerina paljude ettevõtete edulugudes: ABB, Elektrilevi, ETK Sisustus, Framm, Timbeco, Kodumaja, Harju Elekter Elektrotehnika, Rudus, Admiral Markets, Smartecon, ...  Enamus neist ettevõtetest on saanud tiitli, "Eesti Edukaim Ettevõte".

Tuginedes oma pikaajalistele kogemustele, usub Toomas, et väljakutsete lahendamiseks peab juht esmalt veenduma, et tal on õige meeskond ja treenima oma meeskonda. Suurepärased tulemused ning eesmärgid saavutatakse vaid siis kui meeskonnas toimib tõhus ja arendav kokkumäng

man-bio-placeholder4.jpg

Treeningmoodul "Õigetes rollides õiged inimesed" on osa terviklikust juhtimissüsteemist GET BIG FAST. 

GET BIG FAST juhtimissüsteemi eripäraks on lihtsus ja selgus, mis tagab ettevõtete kiire ning jätkusuutliku arengu.

Kiire arengu eelduseks on kolm olulist alustala:

1) SELGUS EESMÄRKIDES – kõik mõistavad eesmärke ühte moodi ning on innustunud nende ellu viimisest.

2) SELGUS ROLLIDES – meeskond on komplekteeritud õigete inimestega ja meeskonna iga liige teab, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamiseks.

3) SELGUS NORMIDES – meeskond võtab kiiresti ja tõhusalt vastu otsuseid, eemaldab takistusi ning jagab informatsiooni.

GET BIG FAST juhtimissüsteem seob need kolm eeldust tervikuks ja prandab oluliselt meeskonna tulemuslikkust ning annab juhile rohkem vabadust, et tegeleda olulisega – oma juhtmeeskonna treenimisega ning uute arengueelduste loomisega.

© Empowerment 2024 | Empowering tomorrow’s champions of change

MORE MONEY, MORE TIME, MORE FUN