livewebinar-logo-dark.png

BRONEERI KOHTUMINE
TOOMAS SOOSAAREGA

Toomasega tasub kohtuda kui soovid oma meeskonnaga
 eesmärgid OLULISELT KIIREMINI saavutada


  • ​Kui soovid selgust visioonis ja eesmärkides nii, et meeskond on innustunud ja joondunud vastu ühiseid eesmärke
  • ​Kui soovid õigetesse rollidesse sobitada õigeid inimesed tegema õigeid asju pühendunult 
  • ​Kui soovid kasvatada meeskonna sooritusvõimet märkimisväärselt 90 päevaga
  • ​Kui soovid selgust kõige olulisemates arengu läbimurretes, et ettevõttel tekiks konkurentsieelis ja oleks tagatud jätkusuutlik areng

Toomas Soosaar

meeskonna sooritusvõime kasvataja

Toomas Soosaar on enam kui 25 aastat juhtinud erinevaid ettevõtteid, kus ta on saavutanud suurepärased tulemused. Toomas on alati pühendunud meeskonna sooritusvõime arenguhüppele.

Toomasel on olnud oluline roll juhi ja treenerina paljude ettevõtete edulugudes: ABB, Elektrilevi, ETK Sisustus, Framm, Timbeco, Kodumaja, Harju Elekter Elektrotehnika, Rudus, Admiral Markets, Smartecon, ... Enamus neist ettevõtetest on saanud tiitli, "Eesti Edukaim Ettevõte".

Tuginedes oma pikaajalistele kogemustele, usub Toomas, et väljakutsete lahendamiseks peab juht esmalt veenduma, et tal on õige meeskond ja treenima oma meeskonda. Suurepärased tulemused ning eesmärgid saavutatakse vaid siis kui meeskonnas toimib tõhus ja arendav kokkumäng.

man-bio-placeholder4.jpg

"Strateegia ühel lehel" on 3. moodul
terviklikust juhtimissüsteemist GET BIG FAST 

Get Big Fast juhtimissüsteem aitab sul juhina luua ja hoida paigas kolm kriitiliselt olulist sammast:

1) Goals - Seada ÕIGED EESMÄRGID ning veenduda, et KÕIK INIMESED saavad neist ühtemoodi aru

2) Roles - ÕIGETE EESMÄRKIDEGA on seotud ÕIGED ROLLID ja sinna leitud ÕIGED INIMESED tegema ÕIGEID ASJU

3) Norms - ÕIGED INIMESED saavad omavahel SÜSTEEMSELT KOKKU ja nad on PÜHENDUNUD ühistele eesmärkidele

GET BIG FAST juhtimissüsteem prandab meeskonna tulemuslikkust ja annab juhile rohkem vabadust, et tegeleda olulisega – oma juhtmeeskonna treenimisega ja uute arengueelduste loomisega.

© Empowerment 2024