livewebinar-logo-dark.png

BRONEERI KOHTUMINE
TOOMAS DANNEBERGIGA

Toomasega tasub kindlasti kohtuda kui soovid meeskonnaga luua kvartaliplaani, mis loob konkurentsieelise ning mille elluviimisest on kõik juhtmeeskonna liikmed innustunud.

  • Kaardistatud on trendid, meeskonna tugevused ja nõrkused.
  • ​​​Kvartali tulemusootused - millised võtmetulemused (KPI) tuleb saavutada. Nii meeskonnana kui ka iga rolli puhul eraldi.
  • ​​Kvartali läbimurre - milline läbimurre (OKR) tuleb saavutada. Nii meeskonnana kui ka iga rolli puhul eraldi.
  • Võtmetulemustel on pühendunud omanikud.
  • Meeskonna innustumus - kvartaliplaani elluviimiseks on meeskonna hinne kõrgem kui 9 punkti (10-punti skaalal).
man-bio-placeholder4.jpg

See on metoodika ja süsteem, mida kasutab ka Google püsiva konkurentsieelise hoidmiseks.

​​Harward Business Review uuring ütleb: “Keskeltläbi vaid 4% töötajatest teab, mis on organisatsiooni eesmärk”

Just praegu on viimane aeg hakata ettevalmistama III kvartali eesmärgistamist ja meeskonna joondamist vastu ühiselt valitud eesmärki.

Mida kevadel ei külva, seda sügisel ei lõika. Kevad ja suvi on parim aeg investeerida meeskonna sooritusvõime parendamisse, et sügisel jätkata uue kvaliteediga. Sinu konkurendid ärkavad alles sügisel.

"Strateegia ühel lehel" on 3. moodul
terviklikust juhtimissüsteemist GET BIG FAST 

Get Big Fast juhtimissüsteem aitab sul juhina luua ja hoida paigas kolm kriitiliselt olulist sammast:

1) Goals - Seada ÕIGED EESMÄRGID ning veenduda, et KÕIK INIMESED saavad neist ühtemoodi aru

2) Roles - ÕIGETE EESMÄRKIDEGA on seotud ÕIGED ROLLID ja sinna leitud ÕIGED INIMESED tegema ÕIGEID ASJU

3) Norms - ÕIGED INIMESED saavad omavahel SÜSTEEMSELT KOKKU ja nad on PÜHENDUNUD ühistele eesmärkidele

GET BIG FAST juhtimissüsteem prandab meeskonna tulemuslikkust ja annab juhile rohkem vabadust, et tegeleda olulisega – oma juhtmeeskonna treenimisega ja uute arengueelduste loomisega.

© Empowerment 2024