REBOOT

Vaid 5 nädalaga lood ettevõttele olulise konkurentsieelise

"Mitte raha. Mitte strateegia. Ja mitte tehnoloogia. See, mis loob konkurentsieelise, on meeskonnatöö – nii sellepärast, et see on nii võimas, kui ka sellepärast, et seda kohtab nii harva."

MIS ON REBOOT?
​REBOOT on juhi poolt igas kvartalis rakendatav treeningtsükkel, läbi mille seatakse paika uus fookus. Nii loob meeskond 90 päevaga olulise konkurentsieelise.

Vaata, millise tulemused saavutas TalentHUB-i meeskond kõigest 5 näddalaga

Meeskonnasport on hea tõendusmaterjal, kuidas koostöös saavutada võit, saavutada oluline konkurentsieelis. Organisatsioonide juhtimisel on kasutusel samuti väljend meeskond ja meeskonnatöö. Spordis olen pannud meeskondade juures tähele mõned huvitavad asjad, mida ettevõtluses tihti ei näe:

- kõik meeskonna liikmed on pühendunud võidule ning neil on kristalselt selge, mis on see võit (eesmärk) mille poole nad püüdlevad. Nad on sellest innustunud.

- meeskonnad on komplekteeritud vastavuses seatud eesmärgile ning iga meeskonna liige teab täpselt, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamisel. Mis on need tulemused mille eest tema vastutab. Ta teab et nende, elluviimisel teda usaldatakse ning ta saab iseseisvalt otsustada, kuidas ta tulemusteni jõuab.

- treener/juht sihipäraselt ja süsteemselt iganädalaselt treenib meeskonda, parendamaks selle sooritusvõimet, loomaks tulevast konkurentsieelist.

"Only The Paranoid Surive" – Andy Grove


MIKS SEE ETTEVÕTTELE KASULIK ON?

Organisatsiooni arenguvõime ja kiirus on 1:1 sõltuvuses juhtmeeskonna koostöö tulemuslikkusest ehk sooritusvõimest.

REBOOT'i käigus juhtmeeskond hindab oma sooritusvõimet ja sellest tulenevalt määratleb järgmise 90 päeva Fookuse.
Olulisema eesmärgi, mille saavutamine tagab nii juhtmeeskonna kui organisatsiooni tasemel läbimurde, loob konkurentsieelise. Fookuse (põhjanael) olemasolul saab igaüks organisatsioonis joonduda, määratleda panuse eesmärgi saavutamisel. Nii loovad juhid inimestele võimaluse olla kaasatud. Loovad oma inimestes innustust, mille tasuks on inimeste poolene pühendumus ühisele visioonile.

KUIDAS MUUTUS SAAVUTATAKSE?
​REBOOT rakendamine on väga analoogne jalgrattaga sõitma õppimisele. Esialgu tundub see võimatu. Siis ohtlik ja suur on kartus kukkuda. Kuid kui liikuma saad – siis sul on võimalus liikuda kordades kiiremini ja kaugemale mõtlemata kuidas tasakaalu hoida. Esimene kvartal saab olema keeruline, kuid edasi on juba asi loomulik. REBOOT’is oskuse omandamine uute meeskonnaliikmete poolt on kordades olulisem, kui saada selgeks arvuti kasutamise põhireeglid või mõne protsessijuhend. Nüüd on sul kogemus, kuidas meeskonnaga tõhusalt koostööd teha. Kuidas koos saavutada rohkem – > 1 + 1 > 5.

​REBOOT 5 NÄDALANE TREENINGPROGRAMM

1. nädal – Visioon – miks mina siin ettevõttes töötan.
2. nädal – Fookus – mis on olulisem läbimurre, mis on vaja saavutada järgmisel 90 päeval (kvartalis).
3. nädal – Rituaalid – kuidas kokkulepitud asjad saavad tehtud.
4. nädal – Rollid – mis on minu panus, et ühine eesmärk täituks.
5. nädal – Koos arenemine – kuidas rakendada positiivne kogemus üle organisatsiooni.

Rakendamise põhimõte on see, et kui miski saab kokkulepitud, siis see koheselt ka rakendub ning ainus tõendus selle toimimise kohta on praktika. Nii ei kaota sa aega ning kiirust oma ettevõtte arengus.

​Midagi juhusliku ja keerulist siin ei ole. Kiiremini ja valutumalt jõuad tulemuseni, kui kaasad Empowermendist endale arengupartneri.

Mis toimuma hakkab?

REBOOT’i käigus hindab juhtmeeskond oma toimimist ja tõhusust 3-s valdkonnas ning rakendab nende igapäevaseks toimimiseks ja parendamiseks süsteemid ning protsessid.

  • GOALS – kas meil on ÕIGED prioriteedid
  • ROLES – kas ÕIGETE prioriteetidega on seotud ÕIGED inimesed
  • NORMS – kas ÕIGED inimesed kohtuvad süsteemselt ja järjepidevalt ÕIGETE inimestega


Läbimurre meeskonna tulemuslikkuses saavutatakse vaid juhul, kui:

  • COMMIT – meeskonnal on ühine kokkulepe ühises eesmärgis, väärtustes rollides ja normides (GOALS, ROLES, NORMS)
  • CHECK – pidevalt veendutakse, kas kõik meeskonna liikmed saavad ühisest kokkuleppest ühtemoodi aru ja neist igapäevases töös juhinduvad;
  • CONTROL – juhtmeeskond rakendab süsteemid ja protsessid, mis tagavad sõnade ja tegude ühtsuse


Tulemus rakendub juhtmeeskonnas vaid juhul, kui selle rakendajaks ning treeningute läbiviijaks on juht. Juht läbi oma HOIAKUTE ja tegudega on ülejäänud meeskonnale eeskujuks ja pühendumuse etaloniks.


Teenus sisaldab:

  • Rakendustugi Empowermendi kasvutreenerilt, 5 nädalat
  • Ligipääs online treeningprogrammi keskkonda 10-le kasutajale
  • ​​boonus: 30-päevane tasuta jurdepääs juhtimistabloole EMP365, kümnele kasutajale. Nii on kõigi meeskonnaliikmete eesmärgid ja progress hallatud. 
  • Soodushind: 6 999 + km (Tavahind 9 999 + km)