Strateegiaplaan ühel lehel


Strateegia ühel lehel annab juhile ja tema meeskonnale selguse, kiiruse ja paindlikkuse
. Hädavajalik tööriist ambitsioonikale juhile, kes tahab läbi muutuse luua organisatsioonile konkurentsieelise ning läbi selle tagada arengu ja jätkusuutlikkuse.

Strateegia ühel lehel on kui põhjanael - aitab määratleda ja hoida suunda ehk joondada igapäevased tegevused visiooni ja eesmärkide elluviimisele.

​​Selguse loomiseks - Inimesed soovivad selgust. Strateegia ühel lehel loob selguse ja paneb meeskonna ühise eesmärgi suunas pingutama.

Selgus aitab luua innustumuse - Innustunud inimene on 3x tulemuslikum. Innustumus saavutatakse läbi läbipaistvuse ja vastutuse võtmise.

Muutuste elluviimiseks - hädavajalik tööriist ambitsioonikale juhile, kes tahab läbi muutuse luua organisatsioonile konkurentsieelise ning läbi selle tagada arengu ja jätkusuutlikkuse.

​​Paindlikkus ja kiirus - tulenevalt kiiresti muutuvatest välisoludest seame igas kvartalis uued prioriteedid, mis aitavad meil kõige kiiremini liikuda visiooni elluviimise poole.

Koosolekute rütm on ettevõtte südamerütm. Strateegia elluviimine toimub läbi rituaalide - . Rituaalid loovad inimrühmast meeskonna.

Teenus sisaldab:

  • OPSP vormi ja juhendit
  • 30-minutiline konsultatsioon Empowermendi kasvutreeneriga, et oleksid valmis OPSP strateegiaplaani oma meeskonnaga täitma;
  • 30-minutiline konsultatsioon, kuidas seada sisse rituaalid, mis tagavad plaani realiseerimise
  • ​​boonus: 30-päevane tasuta jurdepääs juhtimistabloole EMP365 - nii on kõigi meeskonnaliikmete eesmärgid ja progress hallatud. 
  • Teenuse maksumus 397 EUR + km.
optin-15-bannerimg.png