VEEBISEMINAR JUHTIDELE

livewebinar-logo-dark.png
webinar-cover.png

SALVESTUSE VAATAMISEKS
REGISTREERU SIIN!

Vaatamiseks täida palun juuresolev vorm ning saad kohese juurdepääsu.

Kuidas teadlikult disainida organisatsiooni kiiret arengut toetav tõhus suhtlusvõrgustik?

Edukus ei sõltu meeskondadesse kuuluvate inimeste IQ-st või protsessidest, vaid sellest, kui intensiivsed ja kvaliteetsed on suhted meeskonnaliikmete vahel


  • ​Organisatsiooni suhtlusvõrgustik on organisatsiooni närvisüsteem, mis tagab:

  • Inimeste tulemuslikkuse võimenduse läbi koostöö;
  • Muutuste kiire ja valutu rakendumise;
  • Inimeste kaasatuse ühise visiooni elluviimiseks;

Juhi tähtsaimaks ülesandeks on luua keskkond, kus inimeste koostöös tekib sünergia.

Ümberkorraldusi tehes ja mitte teades või arvestades, kuidas inimestevahelised suhted toimivad, võid oluliselt kahjustada organisatsiooni sooritusvõimet. Suhtevõrgustikud taastuvad, kuid selleks võib kuluda 3-6 kuud. Sarnaselt elusorganismiga, järgneb traumale taastumine ning see võtab aega.

Arvutite sooritusvõime suurendamiseks kasvatakse protsessorite arvu. Efekt saavutatakse vaid siis, kui protsessorite vahelised ühendused on võimelised toimima tõhusaimal moel. Vastasel juhul tekivad pinged, kasvab temperatuur ja tehtud investeering soovitud tulu ei taga.

Google, Microsoft ja USA armee analüüsivad igakuiselt organisatsiooni suhtlusvõrgustikke, et disainida organisatsioonilisi muutusi nii, et neist tekiks koostöövõimalus ning ühtlasi oleks tagatud inimeste psühholoogiline turvalisus.

Suhted ei käi ametlikku struktuuri mööda.

VEEBISEMINARI TULEMUSENA:


  • ​Saad teada, kuidas kaardistada ja lugeda organisatsiooni suhtlusvõrgustikku
  • ​Kuidas paremini korraldada üksusteülest koostööd prioriteetide elluviimisel?
  • Kuidas hoida ära talentide lahkumine, mõistes millal nende kaasatus ning pühendumus väheneb?


  • Kuidas tõhusalt rakendada organisatsioonis hoiakud, mis tagavad soovitud käitumised ja harjumused?
  • ​Kuidas tagada, et oluline info jõuaks õigete inimesteni kiiresti ja takistusteta?
  • Kuidas läbi kaasatuse on võimalik saavutada pühendumus, mis on eeldus suurepäraste tulemuste saavutamiseks?

VAATAMISEKS REGISTREERU
NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU

ESINEJAST

Keiu Kaitsa on 15 aastat olnud juhtidele partneriks personalivaldkonna teemadel, juhtinud personaliagentuuri ning aidanud enam kui 300-l organisatsioonil tööturul efektiivselt ja silmapaistvalt toimida.

Keiu hea sissevaade erinevatesse valdkondadesse on tulnud läbi koostöö Päästeametis, Statistikaametis, CV Keskuses, Circle K Eestis, Tarmetecis, Timbecos ja näiteks Coop Pangas või Ergos. Teda on organisatsioonides hinnatud kui eksperti, kes ei vali pooli, vaid on alati ettevõtte ja meeskonna poolt ning hindab eesmärgipärasust.

Keiut saadab põhimõte, et ettevõtte edukuse taga seisavad inimesed. Juhtidega koostöös on tema soov aidata neil rakendada erinevaid tööriistu, mille kaudu jõuda oma inimesteni, et realiseerida nende parimat potentsiaali.

man-bio-placeholder4.jpg

VAATAMISEKS REGISTREERU
NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU

"Suhtevõrgustikud" on üks osa terviklikust juhtimissüsteemist GET BIG FAST 

GET BIG FAST juhtimissüsteemi eripäraks on lihtsus ja selgus, mis tagab ettevõtete kiire ning jätkusuutliku arengu.

Kiire arengu eelduseks on kolm olulist alustala:

1) SELGUS EESMÄRKIDES – kõik mõistavad eesmärke ühte moodi ning on innustunud nende ellu viimisest.

2) SELGUS ROLLIDES – meeskond on komplekteeritud õigete inimestega ja meeskonna iga liige teab, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamiseks.

3) SELGUS NORMIDES – meeskond võtab kiiresti ja tõhusalt vastu otsuseid, eemaldab takistusi ning jagab informatsiooni.

GET BIG FAST juhtimissüsteem seob need kolm eeldust tervikuks ja prandab oluliselt meeskonna tulemuslikkust ning annab juhile rohkem vabadust, et tegeleda olulisega – oma juhtmeeskonna treenimisega ning uute arengueelduste loomisega.

© Empowerment 2023 | Empowering tomorrow’s champions of change

MORE MONEY, MORE TIME, MORE FUN