VIRTUAALNE TÖÖTUBA JUHTIDELE

livewebinar-logo-dark.png
webinar-cover.png

SALVESTUSE VAATAMISEKS TÄIDA PALUN VORM NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU!

STRATEEGIA ÜHEL LEHEL ANNAB 
SELGUSE, KIIRUSE JA PAINDLIKKUSE

 • Strateegia ühel lehel on kui põhjanael
  Aitab määratleda ja hoida suunda ehk joondada igapäevased tegevused visiooni ja eesmärkide elluviimisele.
 • ​Selguse loomiseks
  Inimesed soovivad selgust. Strateegia ühel lehel loob selguse ja paneb meeskonna ühise eesmärgi suunas pingutama.
 • Selgus aitab luua innustumuse
  Innustunud inimene on 3x tulemuslikum. Innustumus saavutatakse läbi läbipaistvuse ja vastutuse võtmise.
 • Muutuste elluviimiseks
  Hädavajalik tööriist ambitsioonikale juhile, kes tahab läbi muutuse luua organisatsioonile konkurentsieelise ning läbi selle tagada arengu ja jätkusuutlikkuse.
 • Paindlikkus ja kiirus
  Tulenevalt kiiresti muutuvatest välisoludest seame igas kvartalis uued prioriteedid, mis aitavad meil kõige kiiremini liikuda visiooni elluviimise poole.
 • Strateegia elluviimine toimub läbi rituaalide
  Koosolekute rütm on ettevõtte südamerütm. Rituaalid loovad inimrühmast meeskonna.

VAATAMISEKS REGISTREERU
NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU

ESINEJAST

Interaktiivse töötoa viib läbi Andrus Leppik, Kodumaja pikaaegne juhatuse liige.

Kodumaja kontsern on ehitanud enam kui veerandsaja tegutsemisaasta jooksul kokku üle 9000 korteri. Enam kui 97% Kodumaja ehitatud elamispinnast asub Põhjamaades – Norras, Rootsis, Soomes ja Taanis. Ettevõttes töötab 390 inimest, tegutsevad kaks kontorit ja kaks majatehast.

Andrus on tugevalt seda usku, et kui tulemused ei ole numbriliselt mõõdetavad, siis ei ole mõtet nendega asjadega tegeleda.

man-bio-placeholder4.jpg

"Strateegia ühel lehel" on 3. moodul
terviklikust juhtimissüsteemist GET BIG FAST 

GET BIG FAST juhtimissüsteemi eripäraks on lihtsus ja selgus, mis tagab ettevõtete kiire ning jätkusuutliku arengu.

Kiire arengu eelduseks on kolm olulist alustala:

1) SELGUS EESMÄRKIDES – kõik mõistavad eesmärke ühte moodi ning on innustunud nende ellu viimisest.

2) SELGUS ROLLIDES – meeskond on komplekteeritud õigete inimestega ja meeskonna iga liige teab, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamiseks.

3) SELGUS NORMIDES – meeskond võtab kiiresti ja tõhusalt vastu otsuseid, eemaldab takistusi ning jagab informatsiooni.

GET BIG FAST juhtimissüsteem seob need kolm eeldust tervikuks ja prandab oluliselt meeskonna tulemuslikkust ning annab juhile rohkem vabadust, et tegeleda olulisega – oma juhtmeeskonna treenimisega ning uute arengueelduste loomisega.

© Empowerment 2023 | Empowering tomorrow’s champions of change

MORE MONEY, MORE TIME, MORE FUN