VEEBISEMINAR JUHTIDELE

livewebinar-logo-dark.png
webinar-cover.png

SALVESTUSE VAATAMISEKS TÄIDA PALUN VORM NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU!

KVARTAALNE EESMÄRGISTAMINE
LOOB KONKURENTSIEELISE


Kvartalipõhise planeerimise eesmärk on määratleda organisatsiooni jaoks järgmise kolme kuu kõige olulisem arengusamm või muutus, mis parendab oluliselt ettevõtte tulevast konkurentsivõimet.

Miks kvartalipõhine eesmärgistamine on tõhus ja vajalik?

Kogu organisatsioon joondub 4x aastas vastu kõige tähtsamat eesmärki, mis muudab organisatsiooni ja seal töötavate inimeste arengu 4 korda kiiremaks ning tõhusamaks.

Organisatsioon suudab palju kiiremini reageerida majandusolukorra muutustest tingitud ohtudele ning leida uusi võimalusi kasvuks.

Selge ja üheselt arusaadav ühine fookus ning igaühe personaalne eesmärk vähendavad olulisel määral segadust meeskonnas, mis on suurim pingete tekitaja ning inimeste tulemuslikkuse vähendaja.

Kvartali eesmärgi määratlemisel lähtutakse ettevõtte pikaajalistest sihtidest ja korrigeeritakse lühiajalist plaani tulenevalt muutunud oludest nii, et jõuda seatud sihini kiiremini ja väiksema energia kuluga.

Võttes arvesse ja kasutades ära väliskeskkonnas toimunud muutusi ehk sättides purjeid vastavalt muutunud tuule suunale.

Kvartaalne eesmärgistamine aitab juhil hinnata oma meeskonna komplekteeritust, treenitust ning rollide sobilikkust vastu muutunud olukorda ning koostada kvartaliks meeskonna arendus/treeningplaani. Meeskonnade puhul, kus toimub sihipärane ning süsteemne treenimine on eesmärkide saavutamise võimalus kordades suurem.

VAATAMISEKS REGISTREERU JA
SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU

© Empowerment 2024 | Empowering tomorrow’s champions of change

MORE MONEY, MORE TIME, MORE FUN

Treeningmoodul "Kvartali eesmärgistamine" on osa terviklikust juhtimissüsteemist GET BIG FAST. 

GET BIG FAST juhtimissüsteemi eripäraks on lihtsus ja selgus, mis tagab ettevõtete kiire ning jätkusuutliku arengu.

Kiire arengu eelduseks on kolm olulist alustala:

1) SELGUS EESMÄRKIDES – kõik mõistavad eesmärke ühte moodi ning on innustunud nende ellu viimisest.

2) SELGUS ROLLIDES – meeskond on komplekteeritud õigete inimestega ja meeskonna iga liige teab, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamiseks.

3) SELGUS NORMIDES – meeskond võtab kiiresti ja tõhusalt vastu otsuseid, eemaldab takistusi ning jagab informatsiooni.

GET BIG FAST juhtimissüsteem seob need kolm eeldust tervikuks ja prandab oluliselt meeskonna tulemuslikkust ning annab juhile rohkem vabadust, et tegeleda olulisega – oma juhtmeeskonna treenimisega ning uute arengueelduste loomisega.