VEEBISEMINAR JUHTIDELE  JA JUHTMEESKONDADELE

livewebinar-logo-dark.png
webinar-cover.png

SALVESTUSE VAATAMISEKS TÄIDA PALUN VORM NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU!

KUIDAS LUUA ETTEVÕTTELE
PIISAVALT VABA RAHA?

Revenue is Vanity, Profit is Sanity and Cash is King
– Alan Miltz -

Kuidas luua ettevõttele piisavalt vaba raha, mis tagab igapäevase toimimise, võimaluse investeerida arengusse ning toime tulla tormiste oludega?

Likviidsus on innovatsiooni mootor, sest  vaba raha annab võimaluse teha ōigeid valikuid.  Müügitulu ja kasum võivad kiiresti kasvada, aga kui pangakontol vaba raha ei ole, siis hakkab see tulemuslikku tegutsemist pärssima. 

Ettevõtted, kellel vaba raha ei ole, on sunnitud olukordadele reageerima, mis enamasti tähendab hädapäraseid valikuid ning oravarattas lõksus olemist.

Seetõttu on likviidususe kasvatamiseks väga oluline rahavoo efektiivne juhtimine ning sissetulekute ja väljaminekute pikemaajalisem planeerimine.

Veebiseminaril vaatatakse üle kõige olulisemad kriteeriumid selleks, et rahavoog oleks sinu ettevõttes hästi juhitud ning vaba raha hulk pangakontol  kasvaks, mitte ei väheneks.

Veebiseminaril saad teada:


  • Kolm levinuimat põhjust, miks ettevõttetes sageli raha "põleb".
  • Millised on kõige olulisemad aruanded, mis peavad olema iganädalaselt juhtmeeskonna töölaual, et saaks teha kvaliteetseid otsuseid?
  • ​Millised on olulisemad rahavoo juhtimise KPI-d juhi ja juhtmeeskonna töölaulal?
  • ​​Miks raha liikumiskiirus on kriitilselt oluline ning kuidas see mõjutab kasumlikkust ja päeva lõpuks ka ettevõtte väärtust?
  • ​Millised pisikesed süsteemsed muudatused mõjutavad lõpptulemit märkimisväärselt?

VAATAMISEKS ON VAJALIK EELNEV REGISTREERUMINE

ESINEJAST

Veebiseminari viib läbi Toomas Soosaar, kes on enam kui 25 aastat juhtinud erinevaid ettevõtteid, kus ta on saavutanud suurepärased tulemused. Toomas on alati pühendunud meeskonna sooritusvõime arenguhüppele.

Toomasel on olnud oluline roll juhi ja treenerina paljude ettevõtete edulugudes: ABB, Elektrilevi, ETK Sisustus, Framm, Timbeco, Kodumaja, Harju Elekter Elektrotehnika, Rudus, Admiral Markets, Smartecon, ...  Enamus neist ettevõtetest on saanud tiitli, "Eesti Edukaim Ettevõte".

Tuginedes oma pikaajalistele kogemusele ABB-s ja teistes ettevõtetes, toob Toomas veebiseminaril elulisi näiteid, millistele printsiipidele tuginedes on tippettevõtetes efektiivne ja tulemuslik rahavoo juhtimine korraldatud.

man-bio-placeholder4.jpg

Rahavoo juhtimise treeningmoodul on osa terviklikust juhtimissüsteemist GET BIG FAST. 

GET BIG FAST juhtimissüsteemi eripäraks on lihtsus ja selgus, mis tagab ettevõtete kiire ning jätkusuutliku arengu.

Kiire arengu eelduseks on kolm olulist alustala:

1) SELGUS EESMÄRKIDES – kõik mõistavad eesmärke ühte moodi ning on innustunud nende ellu viimisest.

2) SELGUS ROLLIDES – meeskond on komplekteeritud õigete inimestega ja meeskonna iga liige teab, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamiseks.

3) SELGUS NORMIDES – meeskond võtab kiiresti ja tõhusalt vastu otsuseid, eemaldab takistusi ning jagab informatsiooni.

GET BIG FAST juhtimissüsteem seob need kolm eeldust tervikuks ja prandab oluliselt meeskonna tulemuslikkust ning annab juhile rohkem vabadust, et tegeleda olulisega – oma juhtmeeskonna treenimisega ning uute arengueelduste loomisega.

© Empowerment 2024 | Empowering tomorrow’s champions of change

MORE MONEY, MORE TIME, MORE FUN