VEEBISEMINAR JUHTIDELE

livewebinar-logo-dark.png
webinar-cover.png

SALVESTUSE VAATAMISEKS TÄIDA PALUN VORM NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU!

Koosolek on treening läbi mille juht võimestab meeskonda ning loob õiged hoiakud


Kaasaegses juhtimisparadigmas aitavad sul juhina paremaid tulemusi saavutada suhted, mitte võim.

Inimestevaheliste suhete arendamisel on olulised süsteemsus ning järjepidevus.

Sõltumata sellest, kas tegu on neljasilma kokkusaamise või tiimi koosolekuga, tagab kindel rütm ja struktuur selle tulemuslikkuse ning tõhususe inimeste aja ning organisatsiooni ressursside kasutamisel.

GBF juhtimissüsteemi toimimise kriitiline alustala on koosolekute rütm, sinu organisatsiooni südame rütm. Koosolekute käsitlemine treeninguna (juht kui treener) tõstab iga kohtumise väärtust. Sel on eksponentsiaalne mõju inimeste pühendumusele ning ettevõtte tulemustele.

Inimestevahelised rituaalid loovad meeskonna ning ühtlasi määratlevad selle arengukiiruse. Hästi toimiv kommunikatsioonirütm loob organisatsiooni kultuuri, hoiab inimeste fookuse arengul ja tagab kokkulepitud asjade ärategemise.

VAATAMISEKS REGISTREERU
NING SAAD KOHESE JUURDEPÄÄSU

ESINEJAST

Veebiseminari viib läbi Anti Orav, kes on enam kui 25 aastat juhtinud erinevaid meeskondi ning ettevõtteid, kus on pühendunud inimesed ning mis on teinud läbi suurepärase arengu.


Antil on olnud oluline roll juhi ja treenerina paljude ettevõtete edulugudes: Pipelife Balti 100 inimesega meeskonna ambitsiooniks oli 3-5 aastaga saavutada 2x käibe kasv ning muuta Tallinna tootmisüksus Põhjala regiooni tõhusaimaks. Selleks rakendati terviklikku juhtimissüsteemi GBF, mis andis neile vajalikud arengueeldused. Varem panustas Anti erinevates rollides toiduainetööstuse grupi ORKLA arengusse.

Peale lahkumist Pipelife juhi kohalt käesoleva aasta juunikuus on Anti täielikult pühendunud peamiselt Eesti ettevõtete arengu toetamisele. Ta on mentoriks ja GetBigFast treeneriks järgmistele ettevõtetele: Flagmore, Progear, RoofitSolar, Soulteam, forkNAV jt.

Organisatsiooni ja inimeste arengu toetamist on Anti alati võtnud “isiklikult”. Juhiteel on olnud tema motoks: Inimesi arendades loome väärtust. Viimaste aastate kogemused kinnitavad tõekspidamist, et ettevõtte tulemuslikkuse märkimisväärne tõus eeldab kultuurimuudatust ja on võimalik vaid juhtimissüsteemi muutmise teel.

man-bio-placeholder4.jpg

Treeningmoodul "Koosolek on treening!" on osa terviklikust juhtimissüsteemist GET BIG FAST. 

GET BIG FAST juhtimissüsteemi eripäraks on lihtsus ja selgus, mis tagab ettevõtete kiire ning jätkusuutliku arengu.

Kiire arengu eelduseks on kolm olulist alustala:

1) SELGUS EESMÄRKIDES – kõik mõistavad eesmärke ühte moodi ning on innustunud nende ellu viimisest.

2) SELGUS ROLLIDES – meeskond on komplekteeritud õigete inimestega ja meeskonna iga liige teab, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamiseks.

3) SELGUS NORMIDES – meeskond võtab kiiresti ja tõhusalt vastu otsuseid, eemaldab takistusi ning jagab informatsiooni.

GET BIG FAST juhtimissüsteem seob need kolm eeldust tervikuks ja prandab oluliselt meeskonna tulemuslikkust ning annab juhile rohkem vabadust, et tegeleda olulisega – oma juhtmeeskonna treenimisega ning uute arengueelduste loomisega.

© Empowerment 2023 | Empowering tomorrow’s champions of change

MORE MONEY, MORE TIME, MORE FUN