Empowerment Estonia artiklid/Artiklid/The Keeper Test - õiged inimesed meeskonda!

The Keeper Test - õiged inimesed meeskonda!


The Keeper Test on tööriistana väga jõuline organisatsiooni arengutõukur. Süsteem toimib vaid juhul, kui meeskonnas on paigas tugev vundament. Meeskond on innustunud visioonist, kokkulepitud on strateegia visiooni elluviimiseks ning paigas on kvartali fookus. Kvartali fookuse sisu ei ole midagi muud, kui üks kõige olulisem kvalitatiivne areng organisatsiooni võimekuses, mida on vaja konkurentidest eristumuseks ja nende edestamiseks - juhul kui fookuses olev kvartali eesmärk jääb saavutamata, siis kõik muud tegevused kaotavad mõtte.


​Vastamine nõuab juhilt julgust. See ongi juhi roll. Ausus tagasisides loob inimeste vahel usalduse. Vastates küsimusele, on juhil võimalus selgelt väljendada oma ootusi  konkreetsele meeskonnaliikmele. Mis vajab parendamist, mis vajab arendamist ning millised hoiakud muutmist?

​Kui mulle on tehtud konkureeriv pakkumine teisest ettevõttest, kas oled valmis andma endast kõik, et mind meeskonnas hoida?

​Juhile tuleb esitada otsekohene küsimus:

​The Keeper Test on suurepärane töövahend ka meeskonnaliikmele endale, et saada konstruktiivset tagasisidet oma soorituse ning hoiakute kohta üks-ühele vestlusel juhiga. Seda vestlust on soovitav läbi viia vähemalt kord kuus, eelistatavalt aga kord nädalas.

​Järgmise nädala 1:1 vestlusel on sinust aus anda inimesele teada enda kõhklustest tema sobivuse kohta ning selgitada põhjuseid. Kui jätad siin asjad korrastamata, siis kajastub see juba lähiajal kogu meeskonna tulemustes ning koostöövõimes. Hindamine ei ole pelgalt subjektiivne, hindamine käib vastu meeskonnaliikme rollile seatud tulemusootusi. Tõhus töövahend selleks on rolli tulemuskaart. Olenemata suhte tüübist näitab hoolivust see, kui selgelt on väljendatud ootused teise osapoole suhtes.

​Kui vastad 100%-se kindlusega "jah", siis on sul meeskonnas õiges rollis õige inimene. Kui sa ei ole päris kindel, siis siin on oluline koht mõtlemiseks ja tegutsemiseks.

​Kuidas sina vastaksid?

​Kui inimene annab täna teada, et talle tehti konkureeriv tööpakkumine, siis kas ma teen endast kõik oleneva, et see inimene jääks meie meeskonda alles?

​Netflix on rakendanud kogu organisatsioonis (sh tegevjuht) igakuise hindamissüsteemi The Keeper Test. Tegemist on äärmiselt lihtsa, töökindla ja praktikas väga tõhusa töövahendiga. Iga kuu esitab meeskonna juht endale alljärgneva küsimuse iga meeskonnaliikme kohta:

​Reed Hastings oma raamatus "No Rules Rules" kergitab saladuskatte. Edu saavutad sa juhina vaid siis, kui sul on ÕIGETES ROLLIDES ÕIGED INIMESED (Talent Density). Ettevõte on tippmeeskond ja toimib sarnastel printsiipidel  tippspordi võistkondadega, kus juhi kui treeneri põhiülesanne on komplekteerida iga positsioon parima mängijaga. Ja kui keegi ei ole piisavalt tulemuslik oma rollis, siis tuleb teha vahetus. Meeskond võidab ja kaotab koos.
Kiiresti kasvavate ettevõtete tegemisi jälgides tekib küsimus, kuidas saavutatakse erakordne areng ning kuidas nad kiiret kasvu ohjavad? Mis on nende salajane edutegur ehk X-Factor?

Graphic-1 png

ONE PAGE STRATEGY PLAN

 3-tunnine interaktiivne treening, mis parandab juhtmeeskonna joondatust ja pühendumust, tuues kõik meeskonnaliikmed ühele lehele.