Pööre

Möödunud aastatuhande vahetusel oli Eesti vaieldamatult tuntuim, edukaim ja populaarseim koolitaja Peep Vain. Ta töötas välja ettevõtetele suunatud ägedad koolitusprogrammid ning hullutas saalitäite kaupa rahvamasse.

Peep oli üks esimesi eestlasi, kes osales USA-s Southwestern Advantage (SWA)  raamatumüügiprogrammis. Usun, et tegemist on tänaseni Eesti noortele kättesaadava parima Südikuse kasvatamise treeningprogrammiga. Suurim väljakutse osaleja jaoks on esimene aasta vastu pidada ning mitte alla anda. Tasuks väike taskuraha ning elumuutev kogemus (harjumus), kuidas fokusseeritult distsipliini hoides väikeste sammudega oma unistuse/eesmärgi poole liikuda.

Tean tööandjaid, kes hindavad väga kõrgelt SWA treeningprogrammi läbinuid, kuna neil on enesejuhtimise oskused, mida on vaja selleks, et eesmärke saavutada. Nad oskavad ja julgevad kontakti võtta uute inimestega, ei anna alla, kui tulevad tagasilöögid ning liiguvad sihipäraselt ja visalt oma unistuse poole.

Programmi on sisse kodeeritud tiheda intervalliga feedforward vahekokkuvõtted, kus nii  individuaalselt kui ka koos meeskonnaga hinnatakse oma tegevusi kõrvalseisja pilguga. Selle käigus avastavad inimesed lahendused, mis aitavad tekkinud takistused eemaldada või vähema pingutusega rohkem saavutada.

Individuaalne tegevusmudel, kus sa vastutad ise oma tulemuste eest, loob võimaluse oma soorituse lahti mõtestamiseks. Läbi korduse tekib vilumus, mis suurendab tulemuslikkust.


The talent isn’t Born. It’s Grown.

Peep on hea pivot’i (pöörde) meistri näide. Raamatuid müües mõistis ta, et sellist elustiiliäri edasi ajades peab ta finantsvabaduseni jõudmiseks meeletult pingutama. Ööpäevas on kõigil 24 tundi ning nädalas vaid 7 päeva. Läbi vilumuse kasvu ning kiiremini tegutsedes võib mingi tasemeni oma tulemuslikkust parandada, kuid oravarattast sellise lähenemisega välja ei saa.

Nii mõtleski ta välja, kuidas omandatud teadmisi ja kogemusi paketeeritult müües on võimalik tootlikkust mitmekordselt võimendada. Sealt edasi loogiliselt mõeldes jõudis ta taipamiseni, et miks piirduda koolituse puhul vaid 10 -15 inimesega tunnis, kui saaks skaleerida toote Saku suurhalli, kus korraga kuulamas mitu tuhat inimest. Töötunni tootlikus kasvas 100 korda.

Vahva on olla showmees, kuid lõputult seda teha ei jõua ning vahepeal peab ka puhkama. Sealt tekkiski idee luua lahendus, kus su teadmised ja oskused teenivad sind ka siis, kui sa ise otseselt tööd ei tee. Vain & Partnerid jõudis ideeni luua müügitoetussüsteem Pipedrive. Tänaseks on Peep ka sellest ärist edukalt väljunud.

Läbi teadliku ärimudeli muutmise, ühte ja sama teadmist erineval moel paketeerides ja kliendini tuues, on võimalik saavutada mitmekordne võimendus enda energiale ja ajale.

Tuvastades oma ärivaldkonnas suurima probleemi, millega maadlevad kõik ettevõtted ning seda lahendades, on võimalik muuta kõik konkurendid oma klientideks ja partneriteks. On võimalik muuta mängu!


Ajal, mil Peep alustas USA’s raamatumüügiga osteti 95% raamatutest raamatupoest või SWA taoliste müügivõrkude kaudu.

1994 aastal asutas Jeff Bezos  Amazoni eesmärgiga mängu kardinaalselt muuta. Vähem kui 10 aastaga muutis ta raamatute otsimise kordades lihtsamaks ja lugemise mugavamaks (lugerid, audioraamatud).

Ukselt uksele raamatumüüjatele, kes juba varem olid tunda saanud müügiprotsessi vaeva, tekkis konkurent, kellel on võimalus lihtsamini jõuda üheaegselt palju enamate klientideni. Kõrvalseisjale võis tunduda, et nüüd lüüakse SWA ärile hingekella. Kuid ei, sest raamatumüüjad on visad hinged. Nad teavad, et probleem on võimalus ning suur probleem on suur võimalus. Hinnates olukorda leidsid nad, et kasutades oma oskusi ja südikust, on võimalik edukalt kasutusele võtta Amazoni müügiplatvorm ja jõuda mõne Ameerika väikelinna asemel kogu maailma klientideni.

Konkurentsist tekkis võimalus, konkurendist sai partner. Amazoni müügiplatvormil müüvad hästi vaid tooted, mis on oma kategoorias TOP’is. Selleks, et sinna saada, on vaja samasugust sihipärast visadust, kui raamatute müümisel ukselt uksele. Kui suudad tulemusi näidata, tuleb Amazon sulle ise appi oma logistiliste ning finantseerimislahendustega.

Eesti edukaimad tegijad teavad, et 2–3 aastaga on võimalik visalt tööd tehes luua bränd/kanal, mille väärtus on miljonites dollarites ja mida ihaldavad suured brändid. Enamus meist ei tunne neid tegijaid (Raasuke, Moosel, Gonchev, Raadik), sest nad ei uju Eesti väikeses punases meres, vaid on läinud ujuma piiramatute võimalustega sinisesse ookeani (ingl.k. Blue Ocean).

Southwestern Advantage ei ole tänaseni lõpetanud oma missiooni elluviimist, aidates inimestel jõuda teadmiste ja oskusteni müües koolinoortele suunatud raamatuid. Kuid suurim väärtus, mida see ettevõtmine on loonud, on see, et missiooni elluviimisega ühinenud inimesed omandavad kultuuri (universaalse noodikirja, harjumuse), kuidas eesmärk/muutus muudetakse saavutatavaks läbi fokusseeritud ja distsiplineeritud tegevuse.

Kõik inimesed maailmas armastavad muutusi, tahavad elada päevast päeva paremini, kuid vähesed on nõus selle muutuse nimel pingutama ja veel vähematel on teadmised, oskused ning tahe, mis on vajalik eesmärgile jõudmiseks.

Täna viivad paljud endised edukad raamatumüüjad läbi online-treeninguid Amazonis kauplemist alustavatele inimestele ja ettevõtetele. Kuna protsessist (kognitiivsus) on välja kujunenud ka coaching, siis paljud Eesti ettevõtjad on värvanud SWA programmi kogemusega inimesi oma inimesi treenima.

Kõik me teame neid küsimusi, mida coach meile esitab. Enamus meist miskipärast ei taha endale neid esitada ning selleks võtamegi kasutusele mugavusteenuse, et teine inimene ebameeldivaid mugavustsoonist välja suunavaid küsimusi esitaks.

Paljudes ettevõtetes on lahendamata küsimus: “Milline on juhtmeeskonna täpne roll?”

Juhtmeeskonna missiooniks on luua ning rakendada süsteemid ning protsessid, mis tagavad kiire ning jätkusuutliku arengu. Üheks selliseks süsteemiks on arengutõukurid ehk olla arengu coach.

Konkurentsis püsimiseks on ettevõtetel vaja iga viie aasta tagant teha Pivot. Loomaks organisatsioonile selline võimekus, on vaja, et organisatsioonis suunataks 20% inimeste ajast ja energiast pidevalt tulevase konkurentsivõime loomisele.

Juhi esmane ülesanne ongi hoida oma meeskonna liikmete fookus sellel 20%-l ning sellega seotud oluliste asjade ära tegemisel. Juht on treeneriks, kes sihipäraselt loob uut võimekust. Kui juht aga võtab inimestelt üle vastutuse tulemuste eest, siis on ta ise oravarattas lõksus ning suure tõenäosusega muutub peagi ise organisatsiooni arengu klaaslaeks.


Graphic-1 png

ONE PAGE STRATEGY PLAN

 3-tunnine interaktiivne treening, mis parandab juhtmeeskonna joondatust ja pühendumust, tuues kõik meeskonnaliikmed ühele lehele.