Empowerment Estonia artiklid/Kasumist on tähtsam vaba raha olemasolu

Kasumist on tähtsam vaba raha olemasolu

“Never take your eyes off the cash flow because it’s the life blood of business”
– Richard Branson

Kui Micheal Dell suutis esimest korda oma aastase käibemahuga ületada 1 miljardit dollari piiri ning kasum näitas 200 miljonit dollarit, siis tegelikult oli ta nädala pärast pankrotti minemas.

Dell suutis 3 aastaga oma raharinglustsükli vähendada 200-lt päevalt (-7) päevani. Just, negatiivseks! See tähendas, et tema kontodel oli üle 1 miljardi dollari vaba raha. Vabad vahendid sai ta suunata uute arengusuundade käivitamisele, sest areng nõuab raha!

Tänases reaalsuses on kasumist tähtsam vaba raha olemasolu. Kasum on subjektiivne raamatupidamislik näitaja, vaba raha olemasolu on aga objektiivne reaalsus. Ettevõtted, kellel vaba raha ei ole, on sunnitud olukordadele reageerima, mis enamasti tähendab hädapäraseid valikuid ning oravarattas lõksus olemist.

Seetõttu on likviidususe kasvatamiseks väga oluline rahavoo efektiivne juhtimine ning sissetulekute ja väljaminekute pikemaajalisem planeerimine.

Need küsimused aitavad sul hinnata oma ettevõtte tänast seisu:

- Kas meie ettevõttel on piisavalt vaba raha, millega finantseerida arengut ning mis aitab toime tulla ka tormiste ilmadega?

- Kas meie juhtmeeskonnal on teadmised ja oskused, kuidas läbi oma vastutusalas olevate tegevuste ettevõtte rahavoogu mõjutada?

-Kas juhtmeeskond on rakendanud järjepidevad rituaalid, läbi mille tagatakse ettevõtte likviidsuse pidev parendamine?

- Kas meeskond on leppinud kokku olulisemates tulemusmõõdikutes, mille jälgimine võimaldab neil kvaliteetselt rahavoogu juhtida?

- Milliseid aruandeid peaksime juhtkonna koosolekul iganädalaselt jälgima?

Robustselt võttes on olemas 7 hooba, mille oskuslik mõjutamine võib ettevõttes olukorra jõuliselt paremuse suunas ümber pöörata.

- Hind (muutus %)
- Müügimaht (muutus %)
- Kulud toote või teenuse kohta (muutus %)
- Üldkulud (muutus %)
- Laekuvad arved (muutus päevades)
- Kui kaua kaua hoiame kaupa laos (muutus päevades)
- Tasutavad arved (muutus päevades)

Juba väikesed muutused ühepäevaste või üheprotsendiliste sammudena igale seitsmele hoovale annavad summaarselt tuntava muutuse. Juhina tasub küsida: “Kui palju 1-protsendilisi või 1-päevaseid muudatusi peaks sinu ettevõte tegema soovitud taseme saavutamiseks?”.

Need väikesed järk-järgulised täiustused on võti selleks, et parendada rahavoogu tasemele, mis annab ettevõttele täiesti uue võimekuse.

Kui see teema sind kõnetab, siis sul on suurepärane võimalus osaleda tasuta veebiseminaril “Kuidas luua ettevõttele piisavalt vaba raha?”


Graphic-1 png

ONE PAGE STRATEGY PLAN

 3-tunnine interaktiivne treening, mis parandab juhtmeeskonna joondatust ja pühendumust, tuues kõik meeskonnaliikmed ühele lehele.